פנקס יג

פנקס יג

פינקס יג 1 – א'-ג'

מאת הרב יוסי חזן

23:47

נגן וידאו

פינקס יג 2 – ד'

מאת הרב יוסי חזן

24:33

נגן וידאו

פינקס יג 3 – ה'

מאת הרב יוסי חזן

27:55

נגן וידאו

פינקס יג 4 – ו'

מאת הרב יוסי חזן

32:06

נגן וידאו

פינקס יג 5 – ז'

מאת הרב יוסי חזן

23:31

נגן וידאו

פינקס יג 6 – ח'

מאת הרב יוסי חזן

21:18

נגן וידאו

פינקס יג 7 – ט'

מאת הרב יוסי חזן

16:28

נגן וידאו

פינקס יג 8 – י'

מאת הרב יוסי חזן

27:07

נגן וידאו

פינקס יג 9 – יא'-1

מאת הרב יוסי חזן

25:31

נגן וידאו

פינקס יג 10 – יא'-2

מאת הרב יוסי חזן

25:35

נגן וידאו

פינקס יג 11 – יא'-3

מאת הרב יוסי חזן

24:06

נגן וידאו

פינקס יג 12 – יב'

מאת הרב יוסי חזן

24:11

נגן וידאו

פינקס יג 13 – יג'

מאת הרב יוסי חזן

23:21

נגן וידאו

פינקס יג 14 – יד'

מאת הרב יוסי חזן

35:27

נגן וידאו

פינקס יג 15 – טו'

מאת הרב יוסי חזן

35:27

נגן וידאו