סרטונים

יום עיון מצוות התלויות בארץ הרה"ג אפרתי

סרט סיום סופי מחזור כב'

סרט סיום מחזור י"ח

סרט סיום מחזור כ'