ספר התניא

ספר התניא

תניא 1 – פרק א'

מאת הרב יוסי חזן

52:43

נגן וידאו

תניא 2 – פרק ב'

מאת הרב יוסי חזן

39:15

נגן וידאו

תניא 3 – פרק ג'

מאת הרב יוסי חזן

50:26

נגן וידאו

תניא 4 – פרק ד'

מאת הרב יוסי חזן

46:27

נגן וידאו

תניא 5 – פרק ד', ה'

מאת הרב יוסי חזן

50:56

נגן וידאו

תניא 6 – פרק ה', ו'

מאת הרב יוסי חזן

42:04

נגן וידאו

תניא 7 – פרק ו', ז'

מאת הרב יוסי חזן

45:17

נגן וידאו

תניא 7 – פרק ו', ז' תשע"ח

מאת הרב יוסי חזן

51:23

נגן וידאו

תניא 8 – פרק ז'

מאת הרב יוסי חזן

41:50

נגן וידאו

תניא 9 – פרק ח'

מאת הרב יוסי חזן

41:41

נגן וידאו

תניא 10- פרק ח', ט'

מאת הרב יוסי חזן

40:25

נגן וידאו

תניא 11 – פרק ט'

מאת הרב יוסי חזן

54:28

נגן וידאו

תניא 12 – פרק י'

מאת הרב יוסי חזן

49:50

נגן וידאו

תניא 13 – פרק י"א

מאת הרב יוסי חזן

49:50

נגן וידאו