מתנדבים לחקלאות

"חוכמה גדולה היא עבודת האדמה."

רבי אברהם אבן עזרא

התנדבות קטיף דובדבנים

 

עבודת הכפיים והעזרה לחקלאים תופסים מקום נרחב בעשייה שלנו במכינה מתוך תפיסה שהגילוי העצמי עובר דרך גילוי של כוחות חיים וצמיחה.

עבודת כפיים ועזרה

 

עבודת הכפיים והעזרה לחקלאים תופסים מקום נרחב בעשייה שלנו במכינה מתוך תפיסה שהגילוי העצמי עובר דרך גילוי של כוחות חיים וצמיחה.

מתוך תפיסה זו הקמנו גן ירק ונהנים מיגיע כפנו גם באכילת התוצרת הגשמית וגם במפגש עם עולם של עמל וצמיחה.

בין הזמנים השונים המכינה אנחנו מתנדבים אצל חקלאי האיזור במרעה ,בבציר,במסיק,ובעבודות האדמה השונות.