כוח התפילה והשפעתה

כוח התפילה והשפעתה

פעולתה ותועלתה העצומה של התפילה

מאת הרב יוסי חזן

36:46

נגן וידאו

מיסודות התפילה

 

מאת הרב יוסי חזן

57:07

נגן וידאו

תפילה וביטחון בה'

 

מאת הרב יוסי חזן

50:48

נגן וידאו