אורות ארץ ישראל

אורות ארץ ישראל

אורות ארץ ישראל 1/6 – פסקה א

מאת הרב יוסי חזן

53:24

נגן וידאו

אורות ארץ ישראל 2/6 – פסקה ב

מאת הרב יוסי חזן

 58:43

נגן וידאו

אורות ארץ ישראל 3/6 – פסקה ג

מאת הרב יוסי חזן

54:11

נגן וידאו

אורות ארץ ישראל 4/6 – פסקה ד, ה

מאת הרב יוסי חזן
 
55:26
נגן וידאו

אורות ארץ ישראל 5/6 – פסקה ו

מאת הרב יוסי חזן.
 
 23:05
נגן וידאו

אורות ארץ ישראל 6/6 – פסקה ח

מאת הרב יוסי חזן.
 
57:47
נגן וידאו