תפריט בית מדרש וירטואלי

חנוכה

חנוכה

תפריט בית מדרש וירטואלי

חנוכה – התורה וחכמת יוון

מאת הרב יוסי חזן
1:12:32https://www.youtube.com/watch?v=Ewj7VIQTKNg&list=PL7Uo2GjZflVXRzeZ0DaWsKbIn5sCvxi7l

חנוכה – כולנו אור איתן

מאת הרב יוסי חזן

58:34

https://www.youtube.com/watch?v=-gUywr3eLVQ&list=PL7Uo2GjZflVXRzeZ0DaWsKbIn5sCvxi7l&index=3

חנוכה – אורות מאופל

מאת הרב יוסי חזן

49:22

https://www.youtube.com/watch?v=RA5Ax4isOLM&index=4&list=PL7Uo2GjZflVXRzeZ0DaWsKbIn5sCvxi7l

אור הנרות (עין איה) 1/3

מאת הרב יוסי חזן

26:27

https://www.youtube.com/watch?v=Pou80P5gHlE&list=PL7Uo2GjZflVXRzeZ0DaWsKbIn5sCvxi7l&index=6

אור הנרות (עין איה) 2/3

מאת הרב יוסי חזן

28:08

https://www.youtube.com/watch?v=-yUF8G8Evqk&index=7&list=PL7Uo2GjZflVXRzeZ0DaWsKbIn5sCvxi7l

אור הנרות (עין איה) 3/3

מאת הרב יוסי חזן

28:10

https://www.youtube.com/watch?v=6CIHeorBnP8&index=8&list=PL7Uo2GjZflVXRzeZ0DaWsKbIn5sCvxi7l

חנוכה – מסירות הנפש של יהודה המכבי

מאת הרב יוסי חזן

57:05

https://www.youtube.com/watch?v=C2GPiQyaW-s&index=2&list=PL7Uo2GjZflVXRzeZ0DaWsKbIn5sCvxi7l

חנוכה – יהודה המכבי ויוסף הצדיק

מאת הרב יוסי חזן

1:04:18

https://www.youtube.com/watch?v=6CIHeorBnP8&index=8&list=https://www.youtube.com/watch?v=lFGx5P2vY0w&index=5&list=PL7Uo2GjZflVXRzeZ0DaWsKbIn5sCvxi7l