פרוייקט 3

המכינה הקדם צבאית-ישיבתית בית-יתיר
כשמה כן היא, הכנה לשירות הצבאי יחד עם דגש על לימוד תורני ברמה גבוהה. המכינה מכילה שתי תכניות עיקריות, שנה א' ושנה ב' ובשתיהן מיקודים שונים בהתאם לרמה ולאופי המתפתח במהלך הזמן.