פנקס יג

פינקס יג 1 - א'-ג'

מאת הרב יוסי חזן

23:47

פינקס יג 2 - ד'

מאת הרב יוסי חזן

24:33

פינקס יג 3 - ה'

מאת הרב יוסי חזן

27:55

פינקס יג 4 - ו'

מאת הרב יוסי חזן

32:06

פינקס יג 5 - ז'

מאת הרב יוסי חזן

23:31

פינקס יג 6 - ח'

מאת הרב יוסי חזן

21:18

פינקס יג 7 - ט'

מאת הרב יוסי חזן

16:28

פינקס יג 8 - י'

מאת הרב יוסי חזן

27:07

פינקס יג 9 - יא'-1

מאת הרב יוסי חזן

25:31

פינקס יג 10 - יא'-2

מאת הרב יוסי חזן

25:35

פינקס יג 11 - יא'-3

מאת הרב יוסי חזן

24:06

פינקס יג 12 - יב'

מאת הרב יוסי חזן

24:11

פינקס יג 13 - יג'

מאת הרב יוסי חזן

23:21

פינקס יג 14 - יד'

מאת הרב יוסי חזן

35:27

פינקס יג 15 - טו'

מאת הרב יוסי חזן

35:27