ספר התניא

תניא 1 - פרק א'

מאת הרב יוסי חזן

52:43

תניא 2 - פרק ב'

מאת הרב יוסי חזן

39:15

תניא 3 - פרק ג'

מאת הרב יוסי חזן

50:26

תניא 4 - פרק ד'

מאת הרב יוסי חזן

46:27

תניא 5 - פרק ד', ה'

מאת הרב יוסי חזן

50:56

תניא 6 - פרק ה', ו'

מאת הרב יוסי חזן

42:04

תניא 7 - פרק ו', ז'

מאת הרב יוסי חזן

45:17

תניא 7 - פרק ו', ז' תשע"ח

מאת הרב יוסי חזן

51:23

תניא 8 - פרק ז'

מאת הרב יוסי חזן

41:50

תניא 9 - פרק ח'

מאת הרב יוסי חזן

41:41

תניא 10- פרק ח', ט'

מאת הרב יוסי חזן

40:25

תניא 11 - פרק ט'

מאת הרב יוסי חזן

54:28

תניא 12 - פרק י'

מאת הרב יוסי חזן

49:50

תניא 13 - פרק י"א

מאת הרב יוסי חזן

49:50