ספר הכוזרי – מאמר ראשון

ספר הכוזרי – מאמר ראשון

כוזרי מאמר ראשון 1/21

מאת הרב יוסי חזן

59:20

כוזרי מאמר ראשון 2/21

מאת הרב יוסי חזן

48:20

כוזרי מאמר ראשון 3/21

מאת הרב יוסי חזן

48:00

כוזרי מאמר ראשון 4/21

מאת הרב יוסי חזן

48:03

כוזרי מאמר ראשון 5/21

מאת הרב יוסי חזן

58:48

כוזרי מאמר ראשון 6/21

מאת הרב יוסי חזן

43:37

כוזרי מאמר ראשון 7/21

מאת הרב יוסי חזן

44:21

כוזרי מאמר ראשון 8/21

מאת הרב יוסי חזן

49:07

כוזרי מאמר ראשון 9/21

מאת הרב יוסי חזן

44:13

כוזרי מאמר ראשון 10/21

מאת הרב יוסי חזן

42:33

כוזרי מאמר ראשון 11/21

מאת הרב יוסי חזן

45:17

כוזרי מאמר ראשון 12/21

מאת הרב יוסי חזן

44:51

כוזרי מאמר ראשון 13/21

מאת הרב יוסי חזן

50:08

כוזרי מאמר ראשון 14/21

מאת הרב יוסי חזן

43:47

כוזרי מאמר ראשון 15/21

מאת הרב יוסי חזן

44:37

כוזרי מאמר ראשון 16/21

מאת הרב יוסי חזן

46:37

כוזרי מאמר ראשון 17/21

מאת הרב יוסי חזן

42:19

כוזרי מאמר ראשון 18/21

מאת הרב יוסי חזן

48:30

כוזרי מאמר ראשון 19/21

מאת הרב יוסי חזן

37:03

כוזרי מאמר ראשון 20/21

מאת הרב יוסי חזן

44:18

כוזרי מאמר ראשון 21/21

מאת הרב יוסי חזן

41:58