מידות

מידות

בטחון בה'

בטחון בה'

לצפייה בשיעורים

הסבלנות והכעס

הסבלנות והכעס

לצפייה בשיעורים

הסבלנות והמחלוקת

השלום והמחלוקת

לצפייה בשיעורים

שמחה

שמחה

לצפייה בשיעורים

הכרת הטוב

הכרת הטוב

לצפייה בשיעורים

דרך אמצע

דרך אמצע - הרמב"ם

לצפייה בשיעורים

טהרת הפה

טהרת הפה מניבולו

לצפייה בשיעורים