לקראת צבא

לקראת צבא 1/8 - מצוות הצבא

מאת הרב יוסי חזן

1:02:36

לקראת צבא 2/8 - גדול קידוש ה'

מאת הרב יוסי חזן

53:45

לקראת צבא 3/8 - הדיבור בצבא

מאת הרב יוסי חזן

1:04:12

לקראת צבא 4/8 - לימוד תורה ובלתמים בצבא

מאת הרב יוסי חזן

1:09:12

לקראת צבא 5/8 - צניעות וטהרת המחנה

מאת הרב יוסי חזן

51:05

לקראת צבא 6/8 - פנימיות המלחמתיות

מאת הרב יוסי חזן

44:26

לקראת צבא 7/8 - ביטחון השתדלות וניסים במלחמה

מאת הרב יוסי חזן

51:46

לקראת צבא 8/8 - הגבורה הישראלית

מאת הרב יוסי חזן

39:38