כוח התפילה והשפעתה

פעולתה ותועלתה העצומה של התפילה

מאת הרב יוסי חזן

36:46

מיסודות התפילה

 

מאת הרב יוסי חזן

57:07

תפילה וביטחון בה'

 

מאת הרב יוסי חזן

50:48