ואפילו בהסתרה

ואפילו בהסתרה 1/2 - איך להתייחס לנסיונות ולנפילות

מאת הרב יוסי חזן

29:42

ואפילו בהסתרה 2/2 - איך להתייחס לנסיונות ולנפילות

מאת הרב יוסי חזן

32:10