הסבלנות והכעס

הסבלנות והכעס

הסבלנות והכעס 1/3

תקציר שעור  משפט וחצי…

הסבלנות והכעס 2/3

מאת הרב יוסי חזן

1:01:23

הסבלנות והכעס 3/3

מאת הרב יוסי חזן