אורות ארץ ישראל

אורות ארץ ישראל 1/6 - פסקה א

מאת הרב יוסי חזן

53:24

אורות ארץ ישראל 2/6 - פסקה ב

מאת הרב יוסי חזן

 58:43

אורות ארץ ישראל 3/6 - פסקה ג

מאת הרב יוסי חזן

54:11

אורות ארץ ישראל 4/6 - פסקה ד, ה

מאת הרב יוסי חזן
 
55:26

אורות ארץ ישראל 5/6 - פסקה ו

מאת הרב יוסי חזן.
 
 23:05

אורות ארץ ישראל 6/6 - פסקה ח

מאת הרב יוסי חזן.
 
57:47